Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3040. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2346 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/377 na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 9088.

  
Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18. redni seji dne 23. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 2346 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/377 na območju Občine Zagorje ob Savi 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/377 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško pod št. projekta 21016-00. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2356.
2. člen 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja in povečanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na delu zemljišča s parcelno številko 191/3, k.o. Šemnik, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora (EUP) OP 1/377.
Na območju posamične (razpršene) poselitve se stavbno zemljišče določi na način, da se izvorno določeno stavbno zemljišče (A) poveča za 377,71 m2, kar v skladu z drugim odstavkom 128. člena ZUreP-2 predstavlja 19,94 % povečanje izvorno določenega stavbnega zemljišča iz OPN Občine Zagorje ob Savi.
S takšno določitvijo stavbnega zemljišča se povežeta stavbni zemljišči znotraj iste kmetije in omogoči prenova obstoječih objektov oziroma gradnja novih na območju kmetije.
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 1/377 tako znaša 2271,95 m2.
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 4 in digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.
3. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-7/2021-12
Zagorje ob Savi, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost