Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3039. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2293 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1042 na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 9088.

  
Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18. redni seji dne 23. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve ID 2293 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1042 na območju Občine Zagorje ob Savi 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1042 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje AKA d.o.o., Obrtniška cesta 14, Trbovlje pod št. projekta LP 02/2021. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2293.
2. člen 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na delu zemljišč s parcelnimi številkami 1562, 1563 in 1564, vse k.o. Podkum, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora (EUP) OP 1/1042.
Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče z enoto urejanja OP 1/1042 preoblikuje na sledeč način:
– na severozahodnem delu območja se stavbno zemljišče, kjer že stoji manjši gospodarski objekt in kjer se načrtuje izgradnja strojne lope, razširi za 373,57 m2 (sprememba iz K2 v A), kar predstavlja 20 % povečanje izvornega stavbnega zemljišča, določenega v OPN (OP 1/1042) in kar je v skladu z drugim odstavkom 128. člena ZUreP-2.
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 1/1042 tako znaša 2.241,46 m2.
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 4 in digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.
3. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-6/2021-13
Zagorje ob Savi, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost