Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3032. Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče, stran 9080.

  
Na podlagi 36. člena Pravilnika o oddajanju prostorov v najem in uporabo (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/10, 2/16) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 20. redni seji dne 23. septembra 2021 sprejel
S K L E P 
o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče 
1. člen 
Najemnikom poslovnih prostorov oziroma uporabnikom prostorov se zaračunava najemnina po naslednjem ceniku:
a) Najemnine poslovnih prostorov profitnega ali neprofitnega značaja
Prostor 
Enota 
Izklicna cena na enoto v EUR
I. Dejavnost profitnega značaja
– gostinski lokali
 m2/mesečno
7,00
– trgovine, biroji, storitvena dejavnost
 m2/mesečno
5,00
– proizvodnja dejavnost 
 m2/mesečno
3,00
– pomožni prostori, garaže, skladišča, parkirišča 
 m2/mesečno
1,50
– zdravstvena dejavnost
 m2/mesečno
7,00
II. Dejavnost neprofitnega značaja
– prostori upravnih organov
 m2/mesečno
0
– zdravstvena in lekarniška dejavnost 
 m2/mesečno
5,00
– ostale nepridobitne dejavnosti 
 m2/mesečno
0
b) Infrastruktura na področju kulture
Prostor 
Enota 
Cena na enoto v EUR
TRUBARJEVA DOMAČIJA
– galerija Skedenj – za kulturne, izobraževalne in protokolarne dogodke, pogostitve ob porokah
1 ura 
12,00
– spominska soba – za kulturne, izobraževalne in protokolarne dogodke (razen pogostitve ob porokah)
1 ura
65,00
– Trubarjeva čitalnica – za kulturne, izobraževalne in protokolarne dogodke (razen pogostitve ob porokah)
1 ura
8,00
– otok, dvorišče (nekomercialni, zasebni najem)
Enkratni najem 
80,00
– otok, dvorišče (komercialni najem)
Enkratni najem
200,00
LEVSTIKOV DOM
– dvorana – nekomercialna prireditev 
Enkratni najem 
75,00
– dvorana – zasebni najemi zaprtega tipa
Enkratni najem 
110,00
– dvorana – komercialne prireditve 
Enkratni najem 
160,00
– sejna ali klubska soba – nekomercialni najem za športno rekreacijske dejavnosti 
1 ura 
7,00
– sejna ali klubska soba – komercialni najem 
1 ura
9,00
– galerija (v sklopu najema dvorane)
Enkratni najem
30,00
– prostori kabelske TV (vključno z ogrevanjem in elektriko)
Mesečno 
120,00
DOM KRAJANOV ROB IN TURJAK
– dvorana – za športno rekreacijo ali druge dejavnosti
1 ura 
6,00
– dvorana – za nekomercialne prireditve 
Enkratni najem 
40,00
– dvorana – ostale, komercialne prireditve 
Enkratni najem 
80,00
OBČINSKA STAVBA
– društvena soba
1 ura
7,00
c) Infrastruktura na področju športa
Prostor 
Enota 
Cena na enoto v EUR
ŠPORTNA DVORANA VELIKE LAŠČE
1/3 dvorane 
1 ura 
10,00
2/3 dvorane
1 ura 
18,00
cela dvorana 
1 ura 
25,00
Mala telovadnica
1 ura 
10,00
Strelišče
1 ura 
10,00
Dvorana za tekmo (semafor, ozvočenje) 
1 ura 
30,00
Ostale prireditve – organizacije v Občini Velike Lašče 
Enkratni najem 
150,00
Ostale nekomercialne prireditve – organizator izven Občine Velike Lašče 
Enkratni najem 
200,00
Ostale večje prireditve – komercialni najem
Enkratni najem 
400,00
d) Infrastruktura na področju vzgoje in izobraževanja
Prostor 
Enota 
Cena na enoto v EUR
OŠ PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE
Računalniška učilnica 
1 ura/pon.–pet. 
20,00
1 ura/sob., nedelja 
25,00
Učilnica, igralnica 
1 ura/pon.–pet. 
10,00
1 ura/sob., nedelja 
15,00
Avla 
1 ura/od pon.–pet. 
18,00
1 ura/sob., nedelja 
25,00
V rubriki Enota – enkratni najem se navedena cena zaračunava za najem prostora na dan do največ 12 ur.
Davek na dodano vrednost ni vključen v cenah.
2. člen 
Cene se zaračunavajo po veljavnem ceniku in v skladu s pravilnikom.
3. člen 
Za uporabo športne dvorane v Velikih Laščah se najemnina zaračunava po veljavnem ceniku, pri čemer pa se določenim uporabnikom priznava popust, in sicer:
– klubom in društvom, ki tekmujejo na regijskih in državnih tekmovanjih ter vrhunskim športnikom se obračuna 25 % cene za uporabo športne dvorane,
– klubom in društvom, v katerih je najmanj 60 % članov občanov Velikih Lašč – otrok in mladine (vrtec, osnovna šola, dijaki in študentje) se obračuna 50 % cene za uporabo športne dvorane,
– za različne športne dejavnosti odraslih se obračuna 100 % cena za uporabo športne dvorane.
4. člen 
Športna dvorana se lahko odda v uporabo najmanj za eno uro. Za izvajanje dejavnosti športne vzgoje otrok vrtca in učencev OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče ter za izvajanje drugih dejavnosti na podlagi Letnega delovnega načrta vrtca oziroma šole se najemnina za uporabo športne dvorane ne zaračunava.
5. člen 
Izvajalcem nekomercialnih dejavnosti na področju kulture, turizma, izobraževanja in dobrodelih, posvetovalnih ter izobraževalnih programov, namenjenih interesu širše javnosti iz Občine Velike Lašče, se v posameznih objektih javne infrastrukture na področju kulture, ki so v lasti Občine Velike Lašče, najemnina ne zaračunava.
6. člen 
Vse najemnine zaračunava Občina Velike Lašče.
V primeru najema poslovnih prostorov profitnega ali neprofitnega značaja, v ceniku navedenih v 1. členu pod poglavjem a), je možno prostor najeti tudi le ob določenih dnevih v mesecu. Najemnina se v tem primeru najemniku zaračunava v sorazmernem delu izklicne cene na enoto v eurih.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče št. 2/16 in 5/17).
8. člen 
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2022.
Št. 0301-0026/2021-1
Velike Lašče, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina