Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3018. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo, stran 9052.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) ter 87. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/10 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – obvezna razlaga) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 20. redni seji dne 23. septembra 2021 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 15/12 z dne 29. 2. 2012)
I. 
V Odloku o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 15/12 z dne 29. 2. 2012) je v prvem in drugem odstavku 34. člena (poglavje XIII. ODSTOPANJA) sledeče besedilo:
»Odstopanja od določil lokacijskega načrta in od maksimalnih horizontalnih in vertikalnih gabaritov, ki so povezana s funkcionalnim in arhitektonskim oblikovanjem predvidenega objekta, so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je smiselno preveriti usklajenost predvidene gradnje in določil predmetnega odloka skozi postopek izdaje projektnih pogojev in soglasij pristojnih služb k obravnavani gradnji.
Enako se obravnavajo tudi drugi posegi v prostor, ki niso eksplicitno navedeni v tekstualnem in grafičnem delu predmetnega lokacijskega načrta.«
Navedena določila se razlaga tako:
– da so dopustna odstopanja od vseh določil odloka pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi ter, da so k projektni dokumentaciji pridobljena pozitivna mnenja pristojnih služb oziroma, da se pristojne službe strinjajo z nameravano gradnjo,
– med ta odstopanja se štejejo tudi odstopanja od določil določenih v poglavjih III. FUNKCIJA OBOMČJA, IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE in V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE ter grafičnega dela lokacijskega načrta oziroma odstopanja od namena uporabe stavbe, v kolikor je skladna s podrobnejšo namensko rabo prostora in od maksimalnih horizontalnih ter vertikalnih gabaritov stavbe.
II. 
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3503-0006/2021-1(700)
Murska Sobota, dne 23. septembra 2021
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti