Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3010. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Brežice, stran 9018.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 19. redni seji 20. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Brežice 
1. člen 
V tretji točki prvega odstavka 6. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 59/19, v nadaljevanju: odlok) se doda tretja alineja, ki se glasi: »– informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa«
2. člen 
(1) V drugem odstavku 7. člena odloka se črta peta alineja.
(2) V tretji točki tretjega odstavka 7. člena odloka se doda nova pod točka, ki se glasi:
»3.3 Informacijsko-komunikacijske tehnologije na področju športa:
– deficitarnost,
– dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije uporabnikom,
– uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike.«
3. člen 
Priloga 1: Podrobnejši pogoji in merila za izbor in sofinanciranje posameznih programov in področij športa v Občini Brežice se nadomesti z novo Prilogo 1: Podrobnejši pogoji in merila za izbor in sofinanciranje posameznih programov in področij športa v Občini Brežice.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2021
Brežice, dne 20. septembra 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost