Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

2999. Odredba o določitvi programov strokovnega usposabljanja in obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov, stran 8995.

  
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) minister za notranje zadeve izdaja
O D R E D B O 
o določitvi programov strokovnega usposabljanja in obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odredba določa program strokovnega usposabljanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov in program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov.
(2) Program strokovnega usposabljanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe, program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov pa je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
2. člen 
(prehodna določba) 
Strokovna usposabljanja in izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov, začeta pred uveljavitvijo te odredbe, se končajo v skladu z Odredbo o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov (Uradni list RS, št. 81/11).
3. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov (Uradni list RS, št. 81/11).
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-114/2021/17
Ljubljana, dne 29. septembra 2021
EVA 2021-1711-0069
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost