Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

2988. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-C), stran 8965.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-C) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. septembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-198
Ljubljana, dne 30. septembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTNINJENJU (ZCestn-C) 
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 158/20) se 34. člen spremeni tako, da se glasi:
»34. člen 
(začetek izvajanja cestninjenja z elektronsko vinjeto) 
(1) Cestninjenje vozil do 3.500 kg NDM z elektronsko vinjeto se začne izvajati 1. decembra 2021.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se cestninjenje vozil do 3.500 kg NDM z mesečno in tedensko elektronsko vinjeto začne izvajati 1. februarja 2022.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka je uporaba cestninskih cest v času od 1. decembra 2021 do 31. januarja 2022 mogoča z mesečno ali tedensko vinjeto, ki jo izda upravljavec cestninskih cest v obliki nalepke. Če se veljavnost mesečne ali tedenske vinjete v obliki nalepke izteče po 31. januarju 2022, je uporaba cestninskih cest ob predpisanem načinu njihove uporabe mogoča do poteka njihove veljavnosti.
(4) Vinjete, ki jih do začetka izvajanja cestninjenja z elektronsko vinjeto izda upravljavec cestninskih cest v obliki nalepke, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
(5) Do začetka izvajanja cestninjenja z elektronsko vinjeto oziroma do poteka veljavnosti vinjet, izdanih v obliki nalepke, se za cestninjenje vozil do 3.500 kg NDM uporabljajo določbe I. poglavja, 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 50.a in 50.b člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17).«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-02/21-3/10
Ljubljana, dne 22. septembra 2021
EPA 2099-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Branko Simonovič 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti