Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2021 z dne 30. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2021 z dne 30. 9. 2021

Kazalo

2984. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, stran 8629.

  
Na podlagi tretjega odstavka 110. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije 
1. člen 
V Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16 in 31/19) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa:
1. seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije;
2. podrobnejšo opredelitev posameznih kmetijskih in gozdarskih strojev oziroma opreme;
3. osnove za katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije ter
4. katalog povprečnih vrednosti maksimalnih stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacijeza izvajanje ukrepov iz programa, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: katalog povprečnih vrednosti maksimalnih stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije).«.
2. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(katalog povprečnih vrednosti maksimalnih stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije) 
(1) Katalog povprečnih vrednosti maksimalnih stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije vsebuje zlasti naslednje podatke:
1. posebni namen stroja oziroma opreme;
2. enoto mere;
3. povprečno nabavno vrednost na enoto mere.
(2) Katalog povprečnih vrednosti maksimalnih stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen 
Za prilogo 1 se doda nova priloga 2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-400/2021/30
Ljubljana, dne 27. septembra 2021
EVA 2021-2330-0010
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

AAA Zlata odličnost