Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021

Kazalo

2965. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Žirovnica – Novi center – ŽI2, stran 8560.

  
Na podlagi 125. v povezavi s 124. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 4. dopisni seji dne 13. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Žirovnica – Novi center – ŽI2 
1. člen 
(podlaga za sprejem odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo druge spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Žirovnica – Novi center – ŽI2 (Uradni list RS, št. 30/13, 14/14, v nadaljevanju 2SD OPPN ŽI2), ki jih je izdelal Domplan d.d. iz Kranja, pod št. projekta UD/448-108/11; identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2558.
(2) 2SD OPPN ŽI2, se nanašajo samo na spremembo napačno zapisanih koordinat v grafičnem delu OPPN.
(3) Grafični del 2SD OPPN ŽI2, obsega naslednje načrte:
– List 9: Predlog parcelacije – sprememba.
(4) Prostorski akt ima naslednje spremljajoče gradivo:
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN.
2. člen 
(spremembe) 
Besedilo pri št. 9 v tabeli iz prvega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
Št. 9
Predlog parcelacije – spremembe
M = 1:1000
3. člen 
2SD OPPN so na vpogled na Občini Žirovnica in na Upravni enoti Jesenice.
4. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-0007/2021
Breznica, dne 13. septembra 2021
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost