Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021

Kazalo

2929. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti, stran 8449.

  
Na podlagi drugega odstavka 10. člena in 11. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ) ter tretjega odstavka 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti 
1. člen 
V Pravilniku o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 63/18, 25/19, 47/19 in 173/20) se Priloga nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-198/2021/13
Ljubljana, dne 21. septembra 2021
EVA 2021-2711-0143
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost