Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021

Kazalo

2731. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo, stran 8053.

  
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99) ter 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo (Uradni list RS, št. 70/00 in 91/02) se v 9. členu v drugem odstavku na koncu doda besedilo »Mandat predstavnikov ustanovitelja je pet let od dneva imenovanja in so po izteku tega obdobja lahko vnovič imenovani.«.
2. člen 
V 12. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom doda besedilo »Mandat predstavnikov ustanovitelja je štiri leta od dneva imenovanja in so po izteku tega obdobja lahko vnovič imenovani.«.
3. člen 
V 20. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev iz državnega proračuna se določi na podlagi letnega programa dela. Inštitut predloži sprejet finančni načrt in program dela v soglasje ministrstvu, pristojnemu za notranji trg, v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Dosedanjim predstavnikom ustanovitelja v skupščini preneha mandat z dnem imenovanja predstavnikov ustanovitelja skladno s spremenjenim drugim odstavkom 9. člena Sklepa o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo (Uradni list RS, št. 70/00 in 91/02).
5. člen 
Statut Slovenskega inštituta za standardizacijo (Uradni list RS, št. 99/02) se uskladi s spremenjenimi določbami 9., 12. in 20. člena Sklepa o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo v treh mesecih od dneva uveljavitve tega sklepa.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-34/2021
Ljubljana, dne 18. avgusta 2021
EVA 2021-2130-0013
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost