Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2021 z dne 18. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2021 z dne 18. 8. 2021

Kazalo

2719. Pravilnik o prenehanju uporabe Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode, stran 7997.

  
Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) in v zvezi s petim odstavkom 101. člena, osmim odstavkom 101.a člena in šestim odstavkom 103. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o prenehanju uporabe Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode 
1. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06 in 114/09).
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-402/2021
Ljubljana, dne 16. avgusta 2021
EVA 2021-2550-0025
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost