Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021

Kazalo

2688. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Velike Lašče, stran 7927.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/2006 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 2. izredni seji dne 22. julija 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Velike Lašče 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 5/2010 z dne 24. 9. 2010 in št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen 
V 4. členu Odloka se tabela »Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:« spremeni tako, da se:
– spremenijo naslednje vrstice:
»
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
Vrsta prometa
1.
111010
111013
C 111150
V. Lipljene–Turjak
C G2 106
1.653
3.054 Grosuplje
V
2.
111030
111031
C 111010
Podtabor–G. Rogatec–Vrh
C G2 106
667
3.842 Grosuplje, 1.833 Škofljica
V
3.
352010
352011
C R1 212
Sodražica–Sv. Gregor–M. Slevic
C 454090
1.115
2.080 Sodražica, 3.343 Ribnica
V
4.
404050
404052
C 404070
Želimlje–Poljane–Turjak
C 954010
4.662
3.255 Škofljica
V
6.
454010
454011
C 404050
Turjak–Marof
C G2 106
130
V
7.
454020
454021
C 404050
Podturjak–Četež–Zapotok
C 454040
3.814
2.477 Ig
V
8.
454030
454031
C 454020
Javorje–Škamevec–Podhojni Hrib
C 454040
5.707
V
9.
454040
454041
C G2 106
Rašica–Rob–Osredek–Zapotok
C 454020
8.289
935 Ig
V
11.
454080
454081
C 454070
Podsmreka–Velike Lašče
C G2 106
3.517
V
14.
454110
454111
C G2 106
Velike Lašče–Ponikve
C R3 647
1.306
1.747 Dobrepolje
V
15.
454120
454121
C 454070
Logarji–Zgonče–Naredi
C 454060
4.780
V
«. 
– spremeni naslednji zapis:
»Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Velike Lašče znaša 56.685 m (56,685 km).«
3. člen 
V 5. členu Odloka se tabela »Javne poti (JP) v naseljih Občine Velike Lašče in med naselji so:« spremeni tako, da se:
– dodajo naslednje vrstice:
»
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
Vrsta prometa
34.1
954310
954313
C 954310
Osredek 44
Z HŠ 44
168
V
34.2
954310
954314
C 954310
Osredek 34
Z HŠ 34
221
V
48.1
954450
954452
C 454060
Selo pri Robu 6
Z HŠ 6
160
V
52.1
954490
954491
C 954490
Vrh 6
Z HŠ 6
375
V
64.1
954610
954613
O 954611
Plosovo 3
Z HŠ 3
175
V
70.1
954670
954672
C 954670
Mala Slevica 19
Z HŠ 19
217
V
73.1
954700
954702
C 954700
Mala Slevica 58c
Z HŠ 58c
82
V
111.1
955080
955082
O 955080
V. Lašče–Podtrn 18
Z HŠ. 18
274
V
116.1
955130
955132
O 454110
Rimska cesta 21b
Z HŠ 21b
106
V
119.1
955160
955162
O 955160
D. Retje 12
Z HŠ 12
60
V
129.1
955260
955262
O 955221
Podulaka 1
Z HŠ 1
107
V
131.1
955280
955282
C 955280
Kukmaka 24
Z HŠ 24
159
V
149.1
955450
955452
C 955450
Ločica gozd
Z gozdna
102
V
151.1
955470
955472
C 955450
Laporje 8a
Z HŠ 8a
100
V
167.1
955620
955622
C 955610
V. Ločnik 12
Z HŠ 12
166
V
175.1
955710
955712
C 955710
Gradež 111a
Z HŠ 111a
43
V
« 
– spremenijo naslednji zapisi:
»
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
Vrsta prometa
1.
853260
853261
C 853250
Škrajnek–Prilesje
C 955150
1336
1.075 Ribnica
V
2.
904310
904311
C 111030
Vrh–V. Ločnik
C 955610
413
186 Škofljica
V
3.
954010
954011
C G2 106
Turjak–povezava
C G2 106
269
V
4.
954020
954021
C 404050
Turjak–kapela
Z kapela
350
V
8.
954070
954071
C G2 106
Turjak–Gale
Z HŠ 45a
277
V
9.
954080
954081
O 954071
Turjak–Bajdinc
Z HŠ 42b
258
V
14.
954130
954131
C 454020
Prazniki
Z HŠ 4
1078
V
17.
954160
954161
C 454030
Laze–V. Osolnik–Podlog
C 454040
3386
V
19.
954170
954171
C 454030
Podhojni Hrib
C 454030
683
V
23.
954210
954211
O 954201
Rašica–LC 454041
C 454040
166
V
24.
954220
954221
O 954201
Rašica
C G2 106
252
V
29.
954270
954271
C 454040
Dolščaki 13
Z HŠ 13
280
V
30.
954280
954281
O 954271
Dolščaki 12
Z HŠ 12
97
V
31.
954290
954291
O 954271
Dolščaki 10a
Z 10a
128
V
33.
954310
954311
C 454040
Osredek–Centa
O 955801
1551
V
34.
954310
954312
C 454040
Osredek 25
Z HŠ 25
371
V
39.
954360
954361
O 955801
Strletje–Mački
Z HŠ 14
1166
V
41.
954380
954381
O 955801
Uzmani
Z HŠ 5
910
V
42.
954390
954391
O 955801
Purkače
Z HŠ 5
228
V
46.
954430
954431
O 954421
Krvava peč–Bukovec
Z HŠ 1
2299
V
47.
954440
954441
C 454060
Mačkovec
Z HŠ 14
197
V
48.
954450
954451
O 954441
Rupe–Selo
C 454060
53
V
50.
954470
954471
O 954461
Dednik 5
Z HŠ 5
29
V
52.
954490
954491
C 454060
Vrh 7
Z HŠ 7
699
V
57.
954550
954551
O 954561
Podstrmec–Brlog
Z HŠ 1
1071
V
68.
954650
954651
C G2 106
Jakičevo–Ulaka
C 454080
3701
V
74.
954710
954711
O 954701
Hrastinjaki 70
Z HŠ 70
345
V
77.
954740
954742
C R3 748
V. Slevica–Purga
C 454080
2731
V
93.
954900
954901
O 954651
Opalkovo–Stope
C 454070
1641
V
95.
954920
954921
C 454120
Logarji
Z HŠ 11
396
V
97.
954940
954941
O 954951
G. Kališče 6
Z HŠ 6
173
V
107.
955040
955041
O 955011
V. Lašče–Jamnik
Z HŠ 12
185
V
108.
955050
955051
O 955011
JP 955011–V. Lašče–G2 106 II
C G2 106
320
V
124.
955220
955221
C G2 106
Pušče–Prhajevo–Podulaka
O 954651
2291
V
125.
955230
955231
O 955221
Pušče–povezava
O 955221
291
V
127.
955240
955241
O 955231
Pušče 9
Z HŠ 9
166
V
132.
955290
955291
O 954651
Grm 2
Z HŠ 2
496
V
134.
955310
955311
O 955271
Zadnik
Z HŠ 39
404
V
136.
955330
955331
C G2 106
Sv. Trojica
Z HŠ 112
150
V
137.
955340
955341
C G2 106
G2 106–M. Lašče–G2 106
C G2 106
1246
V
139.
955350
955351
O 955341
M. Lašče–G2 106
C G2 106
191
V
142.
955380
955381
O 955341
M. Lašče 130
Z HŠ 130
681
V
149.
955450
955451
C G2 106
Laporje–Gradež
C 111010
1934
V
150.
955460
955461
O 955451
Zg. Senožeti 145
Z HŠ 145
704
V
152.
955480
955481
O 955461
Zg. Senožeti 138
Z HŠ 138
156
V
158.
955540
955541
C G2 106
M. Ločnik–Štanjbrik
C G2 106
701
V
162.
955580
955581
C G2 106
M. Osolnik 12
Z HŠ 12
1823
V
164.
955600
955601
C G2 106
C G2 106–Turjak
C 111010
301
V
175.
955710
955711
O 955461
Zg. Senožeti 178
Z HŠ 178
700
V
176.
955720
955721
O 955451
Laporje 20
Z HŠ 20
240
V
177.
955740
955741
O 955641
Gorjup
Z HŠ 6
115
V
181.
955780
955781
O 955461
Senožeti–Zabukovje
Z HŠ 54
399
237 Grosuplje
V
183.
955800
955801
C 454040
Rob–Krvava peč
Z gozdna
6828
V
«. 
– spremeni naslednji zapis:
»Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Velike Lašče znaša 99.554 m (99,554 km).«
4. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem Odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2021-186(500) z dne 19. 5. 2021.
5. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0301-0020/2021-1
Velike Lašče, dne 22. julija 2021
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti