Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021

Kazalo

2593. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora podEUP CE 12/2, stran 7556.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Cerknica – UPB (Uradni list RS, št. 2/17 – UPB1) je Občinski svet Občine Cerknica na 18. redni seji dne 1. 7. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora podEUP CE 12/2 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 2277, ki se nanaša na zemljišče parcel št.: 924/3, 924/4, obe k.o. 1676 – Cerknica, ki se po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12, 58/13, 1/14, 76/14, 38/16, 67/18, 101/20) v nadaljnjem besedilu: OPN Cerknica) nahaja v enoti urejanja prostora (podEUP) CE 12/2 z namensko rabo prostora »CDz« – površine za zdravstvo. Območje lokacijske preveritve je grafično prikazano v elaboratu lokacijske preveritve, ki jo je izdelal RRD, regijska razvojna družba d.o.o. Domžale, pod številko 07/21, v februarju 2021.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja minimalnega deleža zelenih površin določenega v Preglednici 5 v 52. členu OPN Cerknica za podEUP CE 12/2, tako da je minimalni delež zelenih površin (DZP) najmanj 5 %.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3503-1/2021
Cerknica, dne 5. julija 2021
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost