Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2524. Odlok o porabi proračunske rezerve Občine Ig za leto 2021, stran 7216.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 9. dopisni seji dne 15. 7. 2021 sprejel
O D L O K 
o porabi proračunske rezerve Občine Ig za leto 2021 
1. člen 
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Ig.
2. člen 
Sredstva iz 1. člena tega odloka se v višini, določeni v 9. členu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2021 namenijo za:
– odpravo finančnih posledic, povezanih z onesnaženjem vodnega vira Šumnik, ki delno napaja vodovodni sistem Golo Zapotok.
3. člen 
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru zaključnega računa proračuna Občine Ig za leto 2021.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2020
Ig, dne 15. julija 2021
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost