Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2521. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 19.1), stran 7211.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 25. seji dne 30. 6. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 19.1) 
(1) S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 602/1 k.o. 856 – Spodnji Razbor (ID 6222375), in na zemljišču s parc. št. 606/1 k.o. 856 – Spodnji Razbor (ID 6222366).
(2) Nepremičnini iz prve točke tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št.032-0020/2021
 zveza spis št. 478-151/2021
Slovenj Gradec, dne 1. julija 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost