Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2513. Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Nova Gorica, stran 7177.

  
Na podlagi 49. člena Odloka o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 77/16), prvega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 6. julija 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica potrjuje cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, marec 2021, predlagal izvajalec gospodarske javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d..
2. 
Cena storitev gospodarske javne službe brez DDV znaša za:
– odvajanje odpadnih vod – 0,3579 eur/m3
– čiščenje odpadnih vod – 0,8143 eur/m3
– storitve v zvezi z greznicami in MKČN – 0,5779 eur/m3.
3. 
(1) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za odvajanje odpadnih vod (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena na vodomer na mesec v evrih
DN ≤ 20
1
5,0259
20 < DN < 40
3
15,0777
40 ≤ DN < 50
10
50,2590
50 ≤ DN < 65
15
75,3885
65 ≤ DN < 80
30
150,7770
80 ≤ DN < 100
50
251,2950
100 ≤ DN < 150
100
502,5900
150 ≤ DN
200
1.005,1800
(2) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za čiščenje odpadnih vod (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena na vodomer na mesec v evrih
DN ≤ 20
1
7,3322
20 < DN < 40
3
21,9966
40 ≤ DN < 50
10
73,3220
50 ≤ DN < 65
15
109,9830
65 ≤ DN < 80
30
219,9660
80 ≤ DN < 100
50
366,6100
100 ≤ DN < 150
100
733,2200
150 ≤ DN
200
1.466,4400
(3) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za dejavnost v zvezi z greznicami in MKČN (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena na vodomer na mesec v evrih
DN ≤ 20
1
3,1496
20 < DN < 40
3
9,4488
40 ≤ DN < 50
10
31,4960
50 ≤ DN < 65
15
47,2440
65 ≤ DN < 80
30
94,4880
80 ≤ DN < 100
50
157,4800
100 ≤ DN < 150
100
314,9600
150 ≤ DN
200
629,9200
4. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep št. 354-111/2014-31 z dne 22. 6. 2017, ki pa se uporablja do pričetka uporabe tega sklepa.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2021 dalje.
Št. 354-20/2021-9
Nova Gorica, dne 6. julija 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost