Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2512. Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica, stran 7177.

  
Na podlagi 49. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 42/14), prvega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 6. julija 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica potrjuje cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, marec 2021, predlagal izvajalec gospodarske javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d..
2. 
Cena storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo – vodarina znaša: 0,8380 €/m3 (brez DDV).
3. 
Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za oskrbo s pitno vodo (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena na vodomer na mesec v evrih
DN ≤ 20
1
6,3492
20 < DN < 40
3
19,0476
40 ≤ DN < 50
10
63,4920
50 ≤ DN < 65
15
95,2380
65 ≤ DN < 80
30
190,4760
80 ≤ DN < 100
50
317,4600
100 ≤ DN < 150
100
634,9200
150 ≤ DN
200
1.269,8400
4. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep št. 354-111/2014-30 z dne 22. 6. 2017, ki pa se uporablja do pričetka uporabe tega sklepa.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2021 dalje.
Št. 354-20/2021-8
Nova Gorica, dne 6. julija 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost