Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2511. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica, stran 7175.

  
Na podlagi četrtega odstavka 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 – ZIUZEOP) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 6. julija 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica 
1. 
Mestna občina Nova Gorica bo subvencionirala cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in sicer:
(1) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za oskrbo s pitno vodo (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Potrjena cena
Subvencija
Subvencionirana cena
v evrih na mesec
DN ≤ 20
1
6,3492
0,0837
6,2655
20 < DN < 40
3
19,0476
0,2511
18,7965
40 ≤ DN < 50
10
63,4920
0,8370
62,6550
50 ≤ DN < 65
15
95,2380
1,2555
93,9825
65 ≤ DN < 80
30
190,4760
2,5110
187,9650
80 ≤ DN < 100
50
317,4600
4,1850
313,2750
100 ≤ DN < 150
100
634,9200
8,3700
626,5500
150 ≤ DN
200
1.269,8400
16,7400
1.253,1000
(2) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za odvajanje odpadnih vod (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Potrjena cena
Subvencija
Subvencionirana cena
v evrih na mesec
DN ≤ 20
1
5,0259
0,6882
4,3377
20 < DN < 40
3
15,0777
2,0646
13,0131
40 ≤ DN < 50
10
50,2590
6,8820
43,3770
50 ≤ DN < 65
15
75,3885
10,3230
65,0655
65 ≤ DN < 80
30
150,7770
20,6460
130,1310
80 ≤ DN < 100
50
251,2950
34,4100
216,8850
100 ≤ DN < 150
100
502,5900
68,8200
433,7700
150 ≤ DN
200
1.005,1800
137,6400
867,5400
(3) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za čiščenje odpadnih vod (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Potrjena cena
Subvencija
Subvencionirana cena
v evrih na mesec
DN ≤ 20
1
7,3322
1,0766
6,2556
20 < DN < 40
3
21,9966
3,2298
18,7668
40 ≤ DN < 50
10
73,3220
10,7660
62,5560
50 ≤ DN < 65
15
109,9830
16,1490
93,8340
65 ≤ DN < 80
30
219,9660
32,2980
187,6680
80 ≤ DN < 100
50
366,6100
53,8300
312,7800
100 ≤ DN < 150
100
733,2200
107,6600
625,5600
150 ≤ DN
200
1.466,4400
215,3200
1.251,1200
(4) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za čiščenje odpadnih vod – GREZNICE IN MKČN (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Potrjena cena
Subvencija
Subvencionirana cena
v evrih na mesec
DN ≤ 20
1
3,1496
2,3785
0,7711
20 < DN < 40
3
9,4488
7,1355
2,3133
40 ≤ DN < 50
10
31,4960
23,7850
7,7110
50 ≤ DN < 65
15
47,2440
35,6775
11,5665
65 ≤ DN < 80
30
94,4880
71,3550
23,1330
80 ≤ DN < 100
50
157,4800
118,9250
38,5550
100 ≤ DN < 150
100
314,9600
237,8500
77,1100
150 ≤ DN
200
629,9200
475,7000
154,2200
2. 
Mestna občina Nova Gorica bo cene omrežnin za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode subvencionirala le za gospodinjstva oziroma druge uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
3. 
Sredstva subvencije se zagotovijo v proračunu Mestne občine Nova Gorica.
Končni obračun subvencije za obračunsko leto izračuna izvajalec javne službe do 31. 3. naslednjega leta.
4. 
Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz proračuna Mestne občine Nova Gorica izvajalcu javne službe na podlagi mesečnega zahtevka.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 8. 2021 dalje in velja do 31. 12. 2022.
Št. 354-20/2021-11
Nova Gorica, dne 6. julija 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost