Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2506. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 311 Zalog (za prostorsko enoto PE1), stran 7163.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 24. seji dne 5. 7. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 311 Zalog (za prostorsko enoto PE1) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki obsega naslednje parcele v katastrski občini 1770 Kašelj: 821/8, 823/2, 824/4, 824/5, 826/2, 826/3, 827/9, 827/10, 827/2, 827/15, 827/13, 827/16, 828/4, 828/5, 828/6, 829/6, 845/17, 845/19, 845/21, 845/23, 846/12, 846/14, 846/10, 847/5, 848/5, 848/10, 848/12, 849/5, 849/10, 850/4, 850/5, 851/4, 852/4, 857/7, 858/7 in dela zemljišč 827/14 ter 849/9, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) nahaja v delu enote urejanja prostora PO-723 s podrobnejšo namensko rabo IG (območja gospodarskih con). Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 311 Zalog (Uradni list RS, št. 71/18 – v nadaljnjem besedilu: OPPN) in se nahaja v prostorski enoti PE1.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja iz prvega odstavka 21. člena OPPN, ki določa, da prva oziroma začetna etapa obsega gradnjo vseh objektov v prostorski enoti PE1, vključno z ureditvijo Zaloške ceste in vse gospodarske javne infrastrukture na parceli C1/1, in sicer tako, da je v prvi oziroma začetni etapi dopustna časovno neodvisna gradnja stavb A in B, pri čemer je treba upoštevati vse ostale pogoje za prvo oziroma začetno etapo.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2327
Št. 35023-23/2020-35
Ljubljana, dne 5. julija 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost