Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2501. Odlok o dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana, stran 7161.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/21 – ZFRO), 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 24. seji dne 5. julija 2021 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana 
1. člen 
V Odloku o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 105/15, 9/18 in 138/20) se v 29. členu v prvem odstavku v napovednem stavku za besedo »takse« postavi vejica in doda besedilo »na katero se obračuna davek na dodano vrednost,«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku za besedama »javne površine« postavi vejica in doda besedilo »ki ne vključuje davka na dodano vrednost,«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-56/2021-2
Ljubljana, dne 5. julija 2021
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost