Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2491. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 41 Cos ppip, stran 7136.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17); v nadaljevanju: ZUreP-2 in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 14. redni seji dne 7. 7. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 41 Cos ppip 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve, za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev v EUP GR 41 Cos na zemljiščih parc. št. 103/1, 104/4 in 104/9 k.o. Grosuplje – naselje, ki ga je izdelal API Arhitekti d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana, v februarju 2021.
2. člen 
Dovoli se individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta – Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15 in 47/19), tako, da se v 158. členu odloka v tabeli GR 41 Cos, besedilo dopolni tako, da se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na zemljiščih parc. št. 103/1, 104/4 in 104/9 k.o. Grosuplje – naselje je za stanovanjske stavbe dopustna le drobna struktura objektov višine do največ P+1, priporočljivo P+M. Strehe stanovanjskih stavb se izvede kot simetrične dvokapnice v naklonu od 35°–45°. Za ostale objekte se upošteva splošna določila Cos.«
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2311.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti od dneva uveljavitve.
Št. 3500-0005/2021
Grosuplje, dne 7. julija 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost