Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2489. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 232 SSe ppip, stran 7135.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17); v nadaljevanju; ZUreP-2 in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 14. redni seji dne 7. 7. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 232 SSe ppip 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča parc. št. 545/1, 546/3 in 547/5 k.o. Grosuplje – naselje, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15 in 47/19), nahajajo v enoti urejanja prostora GR 232 SSe ppip (v nadaljnjem besedilu: OPN). Elaborat lokacijske preveritve za namen indivudualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo dveh dvostanovanjskih objektov je izdelal Populus Prostorski inženiring d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, v maju 2021.
2. člen 
V 158. členu odloka, se v tabeli GR 232 SSe besedilo dopolni tako, da se doda zadnji odstavek, ki se glasi:
»Na zemljiščih parc. št. 547/5, 545/1, 546/3 vse k.o. Grosuplje naselje, je dopustno oblikovanje ene gradbene parcele na strmem terenu in gradnja dveh dvostanovanjskih objektov s skupnim funkcionalnim zemljiščem skladno z 8. točko 71. člena odloka. Dopustna višina je P+2(M) (81. člen odloka) z enokapno ali dvokapno streho in minimalnim naklonom 20 % ter kolenčnim zidom 1,8 m na skupni gradbeni parceli ob obveznem upoštevanju vseh z OPN določenih in veljavnih omejitvenih faktorjev.«
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2420.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti od dneva uveljavitve.
Št. 3500-0007/2021
Grosuplje, dne 7. julija 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost