Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2485. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in statusa javnega dobra, stran 7134.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 18. redni seji dne 1. 7. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in statusa javnega dobra 
1. 
a) Nepremičnini:
– katastrska občina 1660 UNEC parcela 2123/4 (ID 7161332)
– katastrska občina 1660 UNEC parcela 2123/5 (ID 7161329) in
– katastrska občina 1660 UNEC parcela 2123/6 (ID 7161330), kjer je v zemljiški knjigi vknjižena zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena, se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
b) Nepremičnini:
– katastrska občina 1677 DOLENJA VAS parcela 3525/17 (ID 7113529), pri kateri je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro, se ukine status javnega dobra.
2. 
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena in javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
3. 
V zemljiški knjigi se po pravnomočnosti odločbe pri nepremičnini katastrska občina 1677 DOLENJA VAS parcela 3525/17 (ID 7113529), vknjiži lastninska pravica na ime in v korist osebe:
Občina Cerknica
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
matična številka: 5880157000
v deležu 1/1.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0040/2018
Cerknica, dne 1. julija 2021
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost