Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2484. Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina, stran 7132.

  
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – UPB1) in Odloka o parkiranju v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 194/20), je Občinski svet Občine Cerknica na 18. redni seji dne 1. 7. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina 
1. člen 
S tem sklepom se določijo javne parkirne površine v Občini Cerknica, na katerih se plačuje parkirnina, njena višina, način in čas plačevanja in na podlagi katerega se pristopi k izvedbi potrebne prometne signalizacije in opreme.
2. člen 
Kot javna parkirna površina, za uporabo katere je potrebno plačilo parkirnine, se določi naslednje parkirišče:
Zap. št.
Naselje
Ime parkirišča
Parcelna številka
Katastrska občina
1.
Dolenje Jezero
Jezero
2158/6 in 3434/1
Dolenja vas (1677)
Grafični prikaz plačljivega parkirišča je priloga tega sklepa.
3. člen 
Višina parkirnine na javnih parkirnih površinah, na katerih se plačuje parkirnina znaša:
– za osebne avtomobile: prva ura brezplačno, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR,
– za avtodome (ali kombinirana vozila prirejena za kampiranje) 5,00 EUR na uro.
4. člen 
Plačilo parkirnine se izvede preko parkomata ali preko mobilnega telefona oziroma elektronsko, preko SMS sporočil, aplikacije in socialnih omrežij (Whatsapp, Viber, Facebook, Messenger, Apple chat).
Za dokazilo o plačilu parkirnine se šteje parkirni listek iz parkomata, ki mora biti nameščen v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Parkirnina plačana preko mobilnega telefona oziroma elektronsko je preverljiva z aplikacijo, ki jo uporablja Medobčinsko redarstvo Skupne občinske uprave občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška Dolina in Bloke.
5. člen 
Parkiranje je plačljivo ob sobotah, nedeljah in praznikih, v obdobju od 1. 3. do 30. 9. od 7.–18. ure, v obdobju od 1. 10. do 28. 2. (29. 2.) od 9.–16. ure.
6. člen 
Na parkirnih prostorih, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, lahko parkirajo vozila, ki so označena z veljavno dovolilnico, ki mora biti nameščena v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2021
Cerknica, dne 1. julija 2021
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost