Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2480. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, stran 7122.

  
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZVis, Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17 in 175/20 – ZIUOPDVE), 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11, 17/15, 9/17, 26/17, 8/19 in 44/21) ter tretje alineje prvega odstavka 38. in prve alineje prvega odstavka 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16, 2/17, 31/17, 77/18, 75/19 in 28/21) sta Senat Univerze na Primorskem na svoji 19. redni seji, dne 7. 7. 2021 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na svoji 13. redni seji, dne 15. 7. 2021, v enakem besedilu sprejela
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Univerze na Primorskem 
1. člen 
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16, 2/17, 31/17, 77/18, 75/19 in 28/21), se prvi odstavek 64. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za dekana članice je lahko izvoljen visokošolski učitelj (docent, izredni profesor, redni profesor), ki ima na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, vsaj za polovični delovni čas na članici, na kateri kandidira.«.
2. člen 
190. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dekan članice lahko študenta na njegovo prošnjo iz utemeljenih razlogov v celoti ali delno oprosti plačila šolnine in drugih prispevkov za študij oziroma mu dovoli plačevanje v obrokih ter hkrati določi vir, iz katerega se bo pokril izpad prihodka iz tega naslova.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Splošni akti univerze in članic se uskladijo s temi spremembami in dopolnitvami v roku treh mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
4. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta sprejmeta v enakem besedilu upravni odbor in senat univerze, veljati pa začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-2/21
Prof. dr. Klavdija Kutnar 
rektorica Univerze na Primorskem 
predsednica Senata 
Univerze na Primorskem 
Izr. prof. dr. Jonatan Vinkler 
predsednik Upravnega odbora 
Univerze na Primorskem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti