Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2021 z dne 15. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2021 z dne 15. 7. 2021

Kazalo

2461. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, stran 7063.

  
Na podlagi 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka ter drugega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) in četrte alineje tretjega odstavka 3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
1. člen 
V Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18 in 104/21) se v 3. členu v prvem odstavku v prvem stavku znesek »0,13 eura« nadomesti z zneskom »0,18 eura« ter črta drugi stavek.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je znesek, izračunan po prejšnjem odstavku za posamezni mesec nižji od 140,00 eurov, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod pogoji iz prejšnjega odstavka ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 eurov mesečno.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
Sedmi odstavek se črta.
2. člen 
V 5. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Javno prevozno sredstvo po tej uredbi je prevozno sredstvo, s katerim se opravlja javni prevoz. Javni prevoz po tej uredbi je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene.«.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(sprememba začetka uporabe) 
V Uredbi o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list št. 104/21) se v 3. členu v prvem odstavku v drugi alineji besedilo »avgust 2021« nadomesti z besedilom »september 2021«.
4. člen 
(začetek uporabe) 
Spremenjen 3. člen uredbe se začne uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za delojemalce, na katere se nanaša Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/21), za mesec julij 2021, do takrat pa se uporablja 3. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18 in 104/21).
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-29/2021
Ljubljana, dne 14. julija 2021
EVA 2021-1611-0059
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti