Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2021 z dne 15. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2021 z dne 15. 7. 2021

Kazalo

2459. Dopolnitev Poslovnika Vlade Republike Slovenije, stran 7057.

  
Na podlagi četrtega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije sprejela
D O P O L N I T E V   P O S L O V N I K A 
Vlade Republike Slovenije 
1. člen 
V Poslovniku Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 35/21 in 51/21) se v 11. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Mnenja ministrstev in vladnih služb, s katerimi predlagatelj vladnega gradiva ni dosegel predhodne uskladitve, so priloga k vladnemu gradivu, ki je v postopku izdelave in je še predmet medresorskega posvetovanja.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta dopolnitev poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-23/2021
Ljubljana, dne 15. julija 2021
EVA 2021-1511-0009
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost