Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

2110. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, stran 6138.

  
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 9. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 34/09) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popravek, 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 17. seji dne 9. junija 2021 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode 
1. člen 
Občinski svet Občine Medvode izdaja soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode, ki jo je predlagal izvajalec Comett oskrba d. o. o., in na delovnik znaša 22,11 EUR na efektivno uro; v ceni storitve na delovnik znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,54 EUR na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 19,57 EUR na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na delovnik znaša 16,24 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije občine znaša cena za uporabnika na delovnik 5,87 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Cena ure storitve, opravljene na nedeljo, znaša 30,10 EUR na efektivno uro; v ceni storitve na nedeljo znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,54 EUR na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 27,56 EUR na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na nedeljo znaša 21,83 EUR na efektivno uro, cena za uporabnika na nedeljo znaša 8,27 EUR na efektivno uro.
3. člen 
Cena ure storitve, opravljene na državni praznik, znaša 32,05 EUR na efektivno uro; v ceni storitve na državni praznik znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,54 EUR na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 29,51 EUR na efektivno uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve na državni praznik znaša 23,20 EUR na efektivno uro, cena za uporabnika znaša 8,85 EUR na efektivno uro.
4. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2021 dalje.
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 36/19).
Št. 410-49/2021-5
Medvode, dne 9. junija 2021
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost