Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

2098. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev občinskega prostorskega načrta Občine Horjul na delu enote urejanja prostora VR_66, stran 6133.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11 in 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 17. redni seji dne 10. 6. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev občinskega prostorskega načrta Občine Horjul na delu enote urejanja prostora VR_66 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi elaborat lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora z oznako VR_66, FID 2411 na parceli št. 1306, k.o. (1991) Vrzdenec, ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center planiranje d.o.o., Celje, v aprilu 2021.
2. člen 
Dovoli se individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta – Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul (v nadaljevanju OPN) (Uradni list RS, št. 106/13, 46/15, 77/15, 52/17, 76/18), na zemljišču parc. št. 1306, k.o. (1991) Vrzdenec, določenih v tretjem odstavku 74. člena Odloka o OPN se dopusti nov maksimalni višinski gabarit gradbeno inženirskega objekta (komunikacijskega stolpa na parceli št. 1306, k.o. Vrzdenec (1991), ki je 30,00 m (stolp) + 1,20 m (strelovod).
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3504-0002/2021-11
Horjul, dne 11. junija 2021
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil 

AAA Zlata odličnost