Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

2091. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani, stran 6122.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04, 36/06, 18/09, 83/10 in 8/19) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 28. 1. 2020 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 10. 6. 2021 sprejela naslednje
S P R E M E M B E   S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04, 36/06, 18/09, 83/10, 8/19, 36/21) se spremeni Priloga 1, tako da se glasi:
»Študijska področja na posameznih fakultetah in umetniških akademijah, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P-16, so navedena pri posamezni članici.
Študijska področja po članicah so opredeljena glede na razvrstitev študijskih programov, ki jih članica izvaja samostojno vsaj na eni od treh stopenj, v široka področja KLASIUS-P-16. V primeru, kadar posamezne študijske programe izvajata skupaj dve ali več članic, gre za interdisciplinarne študijske programe, ki so sestavljeni iz vsebin z različnih strokovnih področij KLASIUS-P-16 (npr. smeri, področij ali sklopov). Posamezna članica sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih programov z vsebinami s področij, ki jih pri njej določa ta priloga.
– Biotehniška fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (08) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Uporabna statistika ter pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Bioznanosti, Biomedicina, Statistika in Varstvo okolja);
– Ekonomska fakulteta: (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, (04) Poslovne in upravne vede, pravo (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih magistrskih študijskih programov Management v športu in Uporabna statistika ter pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Statistika in Varstvo okolja);
– Fakulteta za arhitekturo: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za družbene vede: (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, (04) Poslovne in upravne vede, pravo, (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Uporabna statistika in pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Humanistika in družboslovje, Statistika in Varstvo okolja);
– Fakulteta za elektrotehniko: (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (09) Zdravstvo in socialna varnost, (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih magistrskih študijskih programov Multimedija, Uporabna statistika, pri izvedbi prvostopenjskega UN študijskega programa Multimedija ter pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Bioznanosti in Statistika);
– Fakulteta za farmacijo: (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (09) Zdravstvo in socialna varnost (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina);
– Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Grajeno okolje in Varstvo okolja);
– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Varstvo okolja ter Znanost in inženirstvo materialov);
– Fakulteta za matematiko in fiziko: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih drugostopenjskih magistrskih študijskih programov Uporabna statistika ter Računalništvo in matematika, pri izvedbi interdisciplinarnega prvostopenjskega UN študijskega programa Računalništvo in matematika ter pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Statistika, Varstvo okolja ter Znanost in inženirstvo materialov);
– Fakulteta za pomorstvo in promet: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja);
– Fakulteta za računalništvo in informatiko: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih magistrskih študijskih programov Kognitivna znanost, Računalništvo in matematika, Multimedija, Uporabna statistika, Pedagoško računalništvo in informatika ter prvostopenjskih UN študijskih programov Multimedija, Upravna informatika, Računalništvo in matematika ter pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti);
– Fakulteta za socialno delo: (09) Zdravstvo in socialna varnost (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje);
– Fakulteta za strojništvo: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (sodeluje pri interdisciplinarnem prvostopenjskem UN študijskem programu Dizajn inženiring in pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Bioznanosti in Varstvo okolja);
– Fakulteta za šport: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Management v športu);
– Fakulteta za upravo: (04) Poslovne in upravne vede, pravo, (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega prvostopenjskega UN študijskega programa Upravna informatika);
– Filozofska fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika, (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Kognitivna znanost ter pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Humanistika in družboslovje, Statistika in Varstvo okolja);
– Medicinska fakulteta: (09) Zdravstvo in socialna varnost, (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih magistrskih študijskih programov Kognitivna znanost in Uporabna statistika ter pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Biomedicina, Statistika in Varstvo okolja);
– Naravoslovnotehniška fakulteta: (02) Umetnost in humanistika, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Grajeno okolje in Varstvo okolja);
– Pedagoška fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih magistrskih študijskih programov Kognitivna znanost ter Pedagoško računalništvo in informatika);
– Pravna fakulteta: (04) Poslovne in upravne vede, pravo (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja);
– Teološka fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika, (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje);
– Veterinarska fakulteta: (08) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Biomedicina in Varstvo okolja);
– Zdravstvena fakulteta: (09) Zdravstvo in socialna varnost (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti);
– Akademija za glasbo: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje);
– Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: (02) Umetnost in humanistika (sodeluje pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje);
– Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: (02) Umetnost in humanistika, (sodeluje pri interdisciplinarnem prvostopenjskem UN študijskem programu Dizajn inženiring in pri izvedbi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje).
Vsebinska interdisciplinarnost posameznih študijskih programov je omogočena in zagotovljena tudi v vseh študijskih programih, kjer je to potrebno za doseganje ciljev posameznega študijskega programa (pričakovanega znanja, kompetenc in spretnosti diplomanta) in niso posebej opredeljeni kot interdisciplinarni. Posamezne vsebine študijskih programov lahko sodijo tudi na druga široka, ožja ali podrobna področja KLASIUS-P-16, v katera programi ali članice niso uvrščene glede na to Prilogo (kot npr. programi logopedija in surdopedagogika; matematika in statistika; izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev; doktorski študijski program Bioznanosti in drugi …)«.
2. člen 
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prof. dr. Emil Erjavec 
predsednik UO UL 
 
Prof. dr. Igor Papič 
predsednik Senata UL 
Rektor UL 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti