Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

2083. Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje, stran 6089.

  
Na podlagi tretjega odstavka 32. člena Energetska zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) in drugega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa tehnične zahteve za priključitev proizvodnih naprav na distribucijsko omrežje v skladu s točko g) drugega odstavka 30. člena in drugega odstavka 32. člena Uredbe Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje (UL L št. 112 z dne 27. 4. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/631/EU), če opremni certifikat ni na voljo.
(2) Ta pravilnik za izvajanje 5. člena Uredbe 2016/631/EU določa merila za razvrstitev proizvodne naprave za priključitev na distribucijsko omrežje.
2. člen 
(merila za razvrstitev proizvodnih naprav) 
Proizvodna naprava za priključitev na distribucijsko omrežje se v skladu s 5. členom Uredbe 2016/631/EU razvrsti v tipe v skladu z naslednji merili:
Proizvodna naprava
Napetostni nivo
Priključna moč
TIP A
manjši od 110 kV
800 W do vključno 150 kW
TIP B
manjši od 110 kV
od 150 kW do 5 MW
TIP C
manjši od 110 kV
od vključno 5 MW do 20 MW
TIP D
manjši od 110 kV in
priključna moč enaka ali večja od 20 MW
enaka ali večje od 110 kV
3. člen 
(ugotavljanje ustreznosti proizvodnih naprav) 
(1) Domneva se, da proizvodna naprava tipa A iz prejšnjega člena ustreza zahtevi iz točke g) drugega odstavka 30. člena Uredbe 2016/631/EU in zahtevam za proizvodno napravo tipa A iz točke g) pod XVI.1 in zahtevam pod XVII.1.1 Priloge 5 Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21, v nadaljnjem besedilu: SONDSEE), če končni odjemalec, lastnik objekta ali v njegovem imenu tretja oseba sistemskemu operaterju predloži certifikat o skladnosti s standardom SIST EN 50549-1 ali SIST EN 50549-2, če ta certifikat ni na voljo pa izjavo EU o skladnosti proizvodne naprave ali generatorja ter eno od naslednjih izjav:
– izjavo proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski uniji, s katero potrjuje skladnost proizvodne naprave ali generatorja s tehničnimi merili iz Uredbe 2016/631/EU in SONDSEE za tip A ali,
– izjavo proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski uniji o skladnosti proizvodne naprave ali generatorja s standardom SIST EN 50549-1 ali SIST EN 50549-2 ali drugim enakovrednim in mednarodnim priznanim standardom.
(2) Domneva se, da proizvodna naprava tipa B iz prejšnjega člena ustreza zahtevam iz točke f) do g) drugega odstavka 32. člena Uredbe 2016/631/EU in zahtevam za proizvodno napravo tipa B iz točke f) do g) pod XVI.2, zahtevam pod XVII.1.2 in zahtevam pod točko XVII.3 Priloge 5 SONDSEE, če končni odjemalec, lastnik objekta ali v njegovem imenu tretja oseba sistemskemu operaterju predloži certifikat o skladnosti s standardom SIST EN 50549-1 ali SIST EN 50549-2, če ta certifikat ni na voljo pa izjavo EU o skladnosti proizvodne naprave ali generatorja ter eno od naslednjih izjav:
– izjavo proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski uniji, s katero potrjuje skladnost proizvodne naprave ali generatorja s tehničnimi merili iz Uredbe 2016/631/EU in SONDSEE za tip B ali,
– izjavo proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski uniji o skladnosti proizvodne naprave ali generatorja s standardom SIST EN 50549-1 ali SIST EN 50549-2 ali drugim enakovrednim in mednarodnim priznanim standardom.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(postopki v teku) 
(1) Postopki priključevanja proizvodnih naprav na distribucijsko omrežje, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu s tem pravilnikom.
(2) Ta pravilnik se uporablja tudi v postopku priključevanja proizvodne naprave na distribucijsko omrežje, za katero še ni bilo izdano končno obvestilo o odobritvi obratovanja za tip A ali tip B v skladu s SONDSEE ali Uredbo 2016/631/EU.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-389/2021/15
Ljubljana, dne 15. junija 2021
EVA 2021-2430-0084
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti