Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2052. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje, stran 5965.

  
Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 8. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15, 61/20) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 16. seji dne 27. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
1. člen 
S tem sklepom podaja Občina Zagorje ob Savi (v nadaljnjem besedilu: občina) v postopku sprejema Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov pokrajinske zakonodaje.
2. člen 
Občina Zagorje ob Savi soglaša z ustanovitvijo pokrajin in predlaga, da se občina teritorialno umesti v samostojno Zasavsko pokrajino, ki obsega občine Zagorje ob Savi, Hrastnik, Trbovlje, Litija.
Občina Zagorje ob Savi hkrati daje pobudo, da se k umestitvi v Zasavsko pokrajino povabi tudi Občino Šmartno pri Litiji.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2021
Zagorje ob Savi, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost