Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2049. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 13.2), stran 5964.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 24. seji dne 26. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 13.2)
S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na zemljišču s parc. št. 244/107 k.o 850 – Slovenj Gradec (ID 7161366) in na zemljišču s parc. št. 244/111 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 7161362).
1) Nepremičnini iz prve točke tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj Gradec.
2) Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec nadalje soglaša, da občina proda zemljišča na območju Sotočja, s parc. št. 244/112 – v izmeri 2.580 m2, s parc. št. 244/5 – v izmeri 842 m2, s parc. št. 244/107 – v izmeri 386 m2, s parc. št. 244/111 – v izmeri 116 m2, s parc. št. 244/89 – v izmeri 382 m2 in s parc. št. 244/144 – v izmeri 46 m2, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni izmeri 4.352 m2.
3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št.032-0014/2021
zveza spis št. 478-154/2018
Slovenj Gradec, dne 27. maja 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost