Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2038. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica, stran 5930.

  
Na podlagi tretjega odstavka 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na 16. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica 
1. člen 
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica, ki jo plača vlagatelj pobude.
2. člen 
(1) Višina takse za obravnavo posamezne pobude za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 250 eurov,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 200 eurov.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena se taksa ne plača:
– za spremembe namenske rabe v primarno rabo (v območja gozdnih, kmetijskih ali vodnih zemljišč);
– za spremembe namenske rabe prostora, ki so potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu občinskega prostorskega načrta.
3. člen 
(1) Vloga za podajo pobude je objavljena na spletni strani Občine Ribnica.
(2) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
(3) Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude in vlagatelju pobude ne zagotavlja spremembe namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2021-2
Ribnica, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost