Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2018. Sklep o potrditvi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ig, stran 5876.

  
Na podlagi 36. in 38. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) v zvezi s 36. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 20. redni seji dne 3. 6. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ig 
1. člen
S tem sklepom se potrdi Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ig, ki ga je izdelalo podjetje Vodar d.o.o., Pečovnik 24, 3000 Celje, št. projekta: 202004/078, maj 2021.
2. člen 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ig določa načrtovane investicije občine za posamezno aglomeracijo za javno kanalizacijsko omrežje in komunalne čistilne naprave ter še posebej podrobneje določa zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode, roke ter finančna sredstva za izpolnjevanje zahtev.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne takoj po sprejemu.
Št. 3545-0003/2020
Ig, dne 4. junija 2021
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost