Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2017. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021, stran 5876.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 76/17) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 20. redni seji dne 3. 6. 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Občinski svet potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021.
II. 
Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša:
OMREŽNINA – VODA
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA EUR/mesec
DN ≤ 20
1
8,8599
20 < DN < 40
3
26,5796
40 ≤ DN < 50
10
88,5985
50 ≤ DN < 65
15
132,8978
65 ≤ DN < 80
30
268,4333
80 ≤ DN < 100
50
442,9926
100 ≤ DN < 150
100
894,7776
150 ≤ DN
200
1.789,5553
Cene so brez DDV.
– vodarino, ki znaša
VODARINA
1,2953 EUR/m3
Cena je brez DDV.
III. 
Cena odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode vključuje:
– omrežnino, ki znaša:
OMREŽNINA – KANAL
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA 
EUR/mesec
DN ≤ 20
1
7,3488
20 < DN < 40
3
22,0464
40 ≤ DN < 50
10
73,4879
50 ≤ DN < 65
15
110,2318
65 ≤ DN < 80
30
230,1451
80 ≤ DN < 100
50
367,4394
100 ≤ DN < 150
100
1.534,3004
150 ≤ DN
200
4.602,9013
Cene so brez DDV.
– ceno storitve, ki znaša:
Opravljanje storitev/cena storitve – KANALIZACIJA
0,3165 EUR/m3
Cena je brez DDV.
IV. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo in zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig št. 3544-0026/2020 z dne 11. 6. 2020, objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/20.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 7. 2021 dalje.
Št. 3544-0007/2021
Ig, dne 4. junija 2021
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost