Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2016. Sklep o potrditvi Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021, stran 5875.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 76/17) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 20. redni seji dne 3. 6. 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
Občinski svet Občne Ig se seznani z Elaboratom o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021 ter daje pozitivno mnenje k naslednjim cenam storitev obvezne občinske gospodarske javne službe Občine Ig.
Potrjena cena EUR/m3
(brez DDV)
Zaračunana* cena EUR/m3 (brez DDV)
vodarina
1,2953
1,2953
OMREŽNINA – VODA
FAKTOR OMREŽNINE
Potrjena cena EUR/mesec 
(brez DDV)
Zaračunana* cena EUR/mesec (brez DDV)
DN ≤ 20
1
8,8599
8,8599
20 < DN < 40
3
26,5796
26,5796
40 ≤ DN < 50
10
88,5985
88,5985
50 ≤ DN < 65
15
132,8978
132,8978
65 ≤ DN < 80
30
268,4333
268,4333
80 ≤ DN < 100
50
442,9926
442,9926
100 ≤ DN < 150
100
894,7776
894,7776
150 ≤ DN
200
1.789,5553
1.789,5553
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Ig iz proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Ig ne subvencionira cene oskrbe s pitno vodo.
Potrjena cena EUR/m3
(brez DDV)
Zaračunana* cena EUR/m3 (brez DDV)
Opravljanje storitev/cena storitve – KANALIZACIJA
0,3165
0,3165
OMREŽNINA – KANAL
FAKTOR OMREŽNINE
Potrjena cena EUR/mesec (brez DDV)
Zaračunana* cena EUR/mesec (brez DDV)
DN ≤ 20
1
7,3488
7,3488
20 < DN < 40
3
22,0464
22,0464
40 ≤ DN < 50
10
73,4879
73,4879
50 ≤ DN < 65
15
110,2318
110,2318
65 ≤ DN < 80
30
230,1451
230,1451
80 ≤ DN < 100
50
367,4394
367,4394
100 ≤ DN < 150
100
1.534,3004
1.534,3004
150 ≤ DN
200
4.602,9013
4.602,9013
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Ig iz proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Ig ne subvencionira cene odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 7. 2021 dalje.
Št. 3544-0007/2021
Ig, dne 4. junija 2021
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost