Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2006. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove FUNDACIJA SLOVENSKO-LIHTENŠTAJNSKEGA ZDRUŽENJA, USTANOVA, stran 5831.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 32.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16 in 36/21) je Ministrstvo za kulturo izdalo
O D L O Č B O 
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove FUNDACIJA SLOVENSKO-LIHTENŠTAJNSKEGA ZDRUŽENJA, USTANOVA 
1. Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove FUNDACIJA SLOVENSKO-LIHTENŠTAJNSKEGA ZDRUŽENJA, USTANOVA, ki jo je ustanovil ustanovitelj, ZDRUŽENJE SLOVENSKO-LIHTENŠTAJNSKEGA PRIJATELJSTVA, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, o čemer je notarka Irena Florjančič Cirman, Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana, izdala notarski zapis z opr. št. SV 540/2019, SV 540/2019-1 in notarsko potrdilo z opr. št. SV 132/2021.
2. FUNDACIJA SLOVENSKO-LIHTENŠTAJNSKEGA ZDRUŽENJA, USTANOVA, ima sedež v Ljubljani.
3. Namen ustanove je financiranje tekočih projektov združenja med Slovenijo in Lihtenštajnom, ki se zlasti nanašajo na kulturne, bilateralne, akademske in poslovne vsebine ter aktivnosti.
Splošnokoristni namen fundacije je financiranje kulturnozgodovinske dediščine (npr. gadovi v alpski makroregiji), ki je potrebna obnove (nakup, vzdrževanje in nudenje programske in poslovne vsebine zanjo) in v podpori nadarjenim mladim v regiji pri izobraževanju in delovni praksi.
Ustanova lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so nujne in dopustne za uresničevanje njenega poslanstva.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v znesku 1.000,00 evrov, ki so bila nakazana na račun ustanove.
5. Člani prve uprave so: Silvo Likar, Matija Dušak, Peter Gominšek.
6. Stroške objave v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova.
Št. 0140-33/2021/4
Ljubljana, dne 7. maja 2021
EVA 2021-3340-0010
Dr. Vasko Simoniti 
minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost