Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2021 z dne 10. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2021 z dne 10. 6. 2021

Kazalo

1994. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 5782.

  
Na podlagi drugega in četrtega odstavka 19. člena ter 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 88/21 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 85/21 in 89/21) se v 1. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek je izven kontrolnih točk na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet prestop meje dovoljen za letalski promet znotraj Evropske unije in schengenskega območja.«.
2. člen 
V 12. členu se besedilo »13. junija 2021« nadomesti z besedilom »20. junija 2021«.
3. člen 
Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita z novima Prilogo 1 in Prilogo 2, ki sta kot Priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati 12. junija 2021.
Št. 00717-48/2021
Ljubljana, dne 10. junija 2021
EVA 2021-1711-0054
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost