Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021

Kazalo

1989. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi pobude in elaborata za lokacijsko preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za PEUP OSRED 1/64 v Občini Dobrna, stran 5775.

  
Na podlagi sedmega odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 17/19) ter 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je župan Občine Dobrna dne 4. 6. 2021 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi pobude in elaborata za lokacijsko preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za PEUP OSRED 1/64 v Občini Dobrna 
I. 
Javno se razgrne pobuda in elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju parcel št. 714, 732/1, 732/5, 733, 803/5 in 804/1, vse k. o. 1045 KLANC, pri posamični poselitvi za PEUP OSRED 1/64 v Občini Dobrna, skladno z Elaboratom lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi za PEUP OSRED 1/64 v Občini Dobrna, ki ga je izdelal izdelovalec Urbanisti, Gorazd Furman Oman s.p., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, št. projekta 220-2021, marec 2021, katerega pooblaščen prostorski načrtovalec je mag. Gorazd Furman Oman, univ. dipl. inž. arh., PA PPN ZAPS 1060.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 2421.
II. 
Gradivo, navedeno v I. točki, bo javno razgrnjeno 15 dni na spletni strani Občine Dobrna www.dobrna.si in v sejni sobi Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Javna razgrnitev bo trajala od 14. 6. 2021 do 28. 6. 2021 (15 dni).
Javno razgrnjeno gradivo bo na voljo za ogled v poslovnem času občinske uprave.
III. 
Za pripravo lokacijske preveritve je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, izdalo mnenje št. 35038-111/2021-2550-6, z dne 20. 5. 2021, s katerim je dodelilo identifikacijsko številko lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 2421.
IV. 
V času javne razgrnitve lokacijske preveritve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 23. 6. 2021, ob 10.00 uri, v sejni sobi Občine Dobrna.
V. 
V času javne razgrnitve in obravnave lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge k razgrnjeni pobudi za lokacijo preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za PEUP OSRED 1/64 v Občini Dobrna. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna ali na elektronski naslov: obcina@dobrna.si. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb k razgrnjenemu gradivu poteče s potekom javne razgrnitve.
VI. 
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom po svetovnem spletu (www.dobrna.si) in na krajevno običajen način. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (www.dobrna.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0008/2021-24(1)
Dobrna, dne 4. junija 2021
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost