Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021

Kazalo

1988. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo, stran 5774.

  
Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 63/16), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 – UPB) je Občinski svet Občine Cerkno na 25. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje s strani Režijskega obrata Občine Cerkno predlagane naslednje cene:
– vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena
Vodarina
Količina dobavljene pitne vode
Na m3 dobavljene vode
m3
0,6336 €
– omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost 
priključka v DN
Faktor 
omrežnine
Število 
priključkov
Število x 
faktor
Cena za 
faktor (EUR)
15 in 20
1
1204
1204
3,7421
25 in 32
3
25
75
11,2265
40
10
0
0
37,4217
50
15
4
60
56,1325
65
30
0
0
112,2651
80 in 90
50
5
250
187,1085
100 in 125
100
0
0
338,2169
150
200
0
0
748,4338
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
ZAČETEK VELJAVNOSTI 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 6. 2021.
Št. 354-0002/2016-6
Cerkno, dne 28. maja 2021
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost