Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021

Kazalo

1987. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, stran 5773.

  
Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 13/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 – UPB) je Občinski svet Občine Cerkno na 25. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
1. Odvajanje odpadnih voda
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje s strani Režijskega obrata Občine Cerkno predlagane naslednje cene:
– storitev odvajanja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena
Količina dobavljene pitne vode
Na m3 dobavljene vode
Odvajanje odpadne vode
m3
0,0957 €
– omrežnina za odvajanje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost priključka (DN)
Faktor omrežnine
Število priključkov
Število x faktor
Cena za faktor
15 in 20
1
519
519
1,0641
25 in 32
3
9
27
3,1922
40
10
0
0
10,6406
50
15
4
60
15,9609
65
30
0
0
31,9218
80 in 90
50
5
250
53,2030
100 in 125
100
0
0
106,4060
150
200
0
0
212,8121
2. Čiščenje odpadnih voda
2.1 Čiščenje odpadnih voda
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje s strani Režijskega obrata Občine Cerkno predlagane naslednje cene:
– storitev čiščenja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena
Čiščenje odpadne vode
Količina dobavljene pitne vode
Na m3 dobavljene vode
m3
0,8123 €
– omrežnina za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost priključka (DN)
Faktor omrežnine
Število priključkov
Število x faktor
Cena za faktor (EUR)
15 in 20
1
519
519
0,3934
25 in 32
3
9
27
1,1802
40
10
0
0
3,9341
50
15
4
60
5,9012
65
30
0
0
11,8024
80 in 90
50
5
250
19,6707
100 in 125
100
0
0
39,3414
150
200
0
0
78,6828
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
ZAČETEK VELJAVNOSTI 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 6. 2021.
Št. 354-0003/2016-8
Cerkno, dne 28. maja 2021
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost