Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2021 z dne 8. 6. 2021

Kazalo

1980. Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednika Okrajne volilne komisije – 4006 Ljubljana Moste - Polje 2 in namestnika predsednika Okrajne volilne komisije – 1010 Kamnik, stran 5768.

  
Državna volilna komisija na podlagi 35. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju: ZVDZ) objavlja
J A V N I  P O Z I V 
za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednika Okrajne volilne komisije – 4006 Ljubljana Moste - Polje 2 in namestnika predsednika Okrajne volilne komisije – 1010 Kamnik 
I. 
Vrsta volilnega organa:
– Okrajna volilna komisija – 4006 Ljubljana Moste - Polje 2
– Okrajna volilna komisija – 1010 Kamnik.
Trajanje mandata: do izteka mandata sedanje sestave volilne komisije (23. 1. 2023).
II. 
Predlaganje kandidatov za predsednika Okrajne volilne komisije – 4006 Ljubljana Moste - Polje 2
Na podlagi 34. člena ZVDZ se predsednik okrajne volilne komisije imenuje izmed sodnikov, ki opravljajo sodniško službo.
Predlog oziroma prijava za imenovanje mora vsebovati naslednje podatke oziroma priloge:
– naziv predlagatelja;
– ime in priimek predlaganega kandidata za predsednika in sodišče na katerem opravlja sodniško funkcijo;
– rojstni datum predlaganega kandidata;
– naslov stalnega prebivališča predlaganega kandidata.
Predlogu je treba priložiti pisno soglasje predlaganega kandidata, da je pripravljen opravljati funkcijo, če bo imenovan. V primeru, da je predlagatelj kandidat, soglasja ni treba priložiti.
III. 
Predlaganje kandidatov za namestnika predsednika Okrajne volilne komisije – 1010 Kamnik
Na podlagi 34. člena ZVDZ se namestnik predsednika okrajne volilne komisije imenuje izmed diplomiranih pravnikov.
Predlog oziroma prijava za imenovanje mora vsebovati naslednje podatke oziroma priloge:
– naziv predlagatelja;
– ime in priimek predlaganega kandidata za namestnika predsednika;
– rojstni datum predlaganega kandidata;
– naslov stalnega prebivališča predlaganega kandidata;
– diplomo pravne fakultete.
Predlogu je treba priložiti pisno soglasje predlaganega kandidata, da je pripravljen opravljati funkcijo, če bo imenovan. V primeru, da je predlagatelj kandidat, soglasja ni treba priložiti.
IV. 
Za predsednika oziroma namestnika predsednika okrajne volilne komisije, se lahko imenuje oseba, ki ima volilno pravico na volitvah v državni zbor.
V. 
V javnem pozivu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
VI. 
1. Predloge za imenovanje je treba posredovati v pisni obliki na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si.
2. Državna volilna komisija bo upoštevala kot pravočasne tiste predloge, ki bodo prispeli do vključno 11. junija 2021.
Št. 040-16/2021-3
Ljubljana, dne 4. junija 2021
Dušan Vučko 
direktor 

AAA Zlata odličnost