Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1756. Odlok o spominski medalji »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE«, stran 4807.

  
Na podlagi prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 7. člena ter tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spominski medalji »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE« 
1. člen 
S tem odlokom se z namenom obeležitve sprejema in razglasitve Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 19/91 – popr.) z dne 25. junija 1991 ureja obliko in podelitev spominske medalje »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE« (v nadaljnjem besedilu: medalja).
2. člen 
Medalja se ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v spomin za zasluge podeli živečim osebam, ki so sodelovale v pripravah, razglasitvi, obrambi in vzpostavljanju državne suverenosti v letu 1991 in jim je do 31. 12. 2021 priznan status vojnega veterana po zakonu, ki ureja vojne veterane.
3. člen 
(1) Medalja se izjemoma do konca leta 2021 podeli tudi drugim slovenskim in tujim državljanom, kakor tudi slovenskim in tujim organizacijam, v spomin na njihov pomemben prispevek k nastajanju, krepitvi in razvoju slovenske državnosti v preteklih 30-ih letih.
(2) Osebe in organizacije iz prejšnjega odstavka lahko kot kandidate za medaljo predlagajo predsednik in ministri Vlade Republike Slovenije.
(3) Predlog za podelitev medalje iz prejšnjega odstavka mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju (ime in priimek);
– podatke o kandidatu za medaljo, in sicer za fizične osebe ime in priimek, naslov, datum in kraj rojstva, za pravne osebe pa naziv in sedež;
– opis pomembnega prispevka kandidata k nastajanju, krepitvi in razvoju slovenske državnosti v preteklih 30-ih letih;
– utemeljitev predloga.
(4) Predloge za podelitev medalje obravnava komisija, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom.
4. člen 
(1) Medalja je okrogle oblike in zlate barve. Na njej je grb Republike Slovenije. Nad njim je napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«, pod njim pa zapis obdobja »1991–2021«. Na hrbtni strani medalje je pod obodom izpisano »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE«.
(2) Medalja je izdelana iz kovine. Poglobljena polja so izpolnjena z barvo. Medalja visi na modrem traku s tremi belo-modro-rdečimi črtami, od katerih vsaka v barvah slovenske zastave simbolizira desetletje slovenske državnosti.
(3) Nadomestna oznaka, standardnih dimenzij za slovenske uniformirane osebe, je moder pravokotnik, ki ga enakomerno delijo na štiri dele tri belo-modro-rdeče črte.
(4) Medalja se podeljuje v šatulji.
(5) Medalja ima oštevilčeno listino z imenom in priimkom prejemnika.
5. člen 
Medaljo izroča predsednik Vlade Republike Slovenije, ministri, državni sekretarji ali predstojniki organizacij, ki zaposlujejo ali združujejo dobitnike medalj, na posebni svečanosti ali med drugimi primernimi dogodki v povezavi s 30. obletnico samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
6. člen 
Sredstva za izdelavo in podeljevanje medalje z listino se zagotavljajo v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije.
7. člen 
Evidenco o prejemnikih medalje vodi in hrani Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije skladno s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-15/2021
Ljubljana, dne 19. maja 2021
EVA 2021-1511-0006
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost