Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1755. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije, stran 4807.

  
Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ in 200/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije 
1. člen 
V Uredbi o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije (Uradni list RS, št. 2/14 in 60/16) se v 2. členu v deveti alineji za besedo »plovila« doda besedilo »(helikopterji in brezpilotni zrakoplovi)«.
2. člen 
V 3. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Helikopterji in brezpilotni zrakoplovi tipa krilo ali letalo z razponom med skrajnima točkama kril nad 150 cm so belo-modre barve. Drugi brezpilotni zrakoplovi so različnih barv.«.
3. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku črta besedilo »zračna in«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Helikopterji in brezpilotni zrakoplovi iz šestega odstavka prejšnjega člena imajo napis POLICIJA in so označeni z zastavo Republike Slovenije. Velikost zastave se prilagodi velikosti zračnega plovila, ob upoštevanju geometrijskih, likovnih in barvnih pravil, določenih z zakonom, ki ureja grb, zastavo in himno Republike Slovenije. Helikopterji imajo tudi druge oznake v skladu z zakonom.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-38/2021
Ljubljana, dne 19. maja 2021
EVA 2021-1711-0018
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost