Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1751. Sklep o določitvi stavbe na naslovu Kidričeva ulica 2 za javno infrastrukturo na področju kulture, stran 4783.

  
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 24. dopisni seji dne 21. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi stavbe na naslovu Kidričeva ulica 2 za javno infrastrukturo na področju kulture 
S tem sklepom se za javno kulturno infrastrukturo določi nepremičnino, ki je v lasti Občine Trebnje in je namenjena kulturi, in sicer stavbo št. 819 na parc. št. 88/9, k. o. Trebnje.
II 
Za javno kulturno infrastrukturo se določa tudi oprema v nepremičnini iz prejšnje točke, ki je v lasti Občine Trebnje in se uporablja za opravljanje kulturne dejavnosti.
III 
Nepremičnina iz točke I tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura.
IV 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2021-3
Trebnje, dne 21. maja 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost