Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1748. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice, stran 4782.

  
Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 17. redni seji dne 28. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice 
1. člen 
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec, Dom starejših občanov Novo mesto.
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice:
v EUR/efektivno uro
Cena storitve
Subvencija občine
Cena za uporabnika
Delavnik
24,40
16,20
8,20
Nedelja 
30,47
20,15
10,32
Državni prazniki 
32,50
21,48
11,02
2. člen 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice št. 122-0001/2020-7 z dne 29. 4. 2020 (Uradni list RS, št. 65/20).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2021 do naslednje uskladitve na občinskem svetu.
Št. 122-0001/2021-5
Šmarjeta, dne 29. aprila 2021
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Marjan Hribar 

AAA Zlata odličnost