Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1744. Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SDOPN1 MOSG), stran 4768.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
J A V N O   N A Z N A N I L O 
o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SDOPN1 MOSG) 
1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da bo v drugo javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: SDOPN1 MOSG 20-21), ki ga je pod projektom št. 18056, v maju 2021 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska ulica 7, Maribor.
2. člen 
Gradivo iz prejšnje točke bo od torka, 1. junija 2021 do vključno srede, 16. junija 2021 javno razgrnjeno v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Ogled dopolnjenega osnutka SDOPN1 MOSG 20–21 je možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.
V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).
3. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer:
– v sredo, 9. junija 2020, s pričetkom ob 16. uri v dvorani Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec.
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini SDOPN1 MOSG 20–21 podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani (vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti) podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku SDOPN1 MOSG 20–21 na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec ali na elektronski naslov info@slovenjgradec.si. Pripombe in predloge bo možno vpisati tudi v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve, oziroma jih podati ustno na zapisnik ali pisno na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani občine (www.slovenjgradec.si).
Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
4. člen 
Zemljiške parcele ali njihovi deli na katerih se spreminjajo enote urejanja prostora so:
792, 791, 1354, 1366/1, 1399, 1380, 823, 804/6, 1355, 1381, 916, 1365/2, 1357, 912/3, 802/4, 911/2, 797/2, 800/6, 912/1, 769/11, 773, 1365/1, 1367, 1382, 879, 800/4, 781/1, 869, 878, 830, 832, 798/2, 788, 1369, 1368, 831, 1386, 874, 1366/2, 1384/1, 767/18, 911/1, 867, 836, 774, 1384/2, 868, 922/2, 922/1, 835/1, 795, 822, 824/1, 1400, 768/4, 1353, 1370, 767/2, 834, 837, 875, 1411/2, 876, 780, 877, 918, 1356, 872, 826/1, 871, 1439, k. o. 845.
63/3, 73/1, 63/2, 9/1, 1727/33, 1727/49, 792/4, 788/1, 7/1, 1528/19, 1528/21, 1727/21, 67/2, *56/3, 7/1, 1727/37, 9/2, 1528/20, 792/4, 1527/2, 791, 65/1, 63/5, 789, 792/2, 63/4, 62, 1714/1, 1732, 9/2, 1727/35, 820/14, 796, 1727/41, 1727/42, 1715, 1727/50, 782/3, 66/2, k.o. 846.
329/2, 329/2, 329/2, 329/2, 307/1, 293/1, 214/20, 215/27, 214/16, 291, 329/3, 246/11, 215/17, 1342/4, 222/5, 320/1, 219/2, 246/39, 368/1, 242/11, 56/1, 341, 222/1, 215/1, 269/8, 214/9, 283/1, 269/7, 329/3, 214/18, 219/7, 215/7, 345/2, 363/3, 320/1, 342, 302/2, 214/22, 312/21, 372/9, 236/1, 222/7, 215/14, 221/1, 350, 339, 320/4, 218/2, 214/9, 219/1, 246/38, 246/38, 216/1, 285/1, 318, 288, 215/2, 1342/3, 302/3, 215/2, 360/2, 214/21, 221/8, 269/2, 325/4, 319/2, 70/5, 219/10, 369, 321/3, 55/3, 234, 374, 215/20, 215/11, 361, 367, 343, 313/2, 242/6, 246/5, 320/2, 1342/9, 349, 297/5, 1354, 322/3, 219/8, 376, 246/28, 216/2, 214/17, 242/13, 281/1, 267/1, 345/1, 215/13, 214/5, 1374/1, 55/1, 265/2, 325/3, 1342/10, 300/1, 285/2, 299, 359/2, 1342/6, 246/17, 301/1, 269/6, 360/1, 326, 198/1, 246/38, 214/1, 359/1, 215/2, 235, 320/3, 358, 298/1, 216/3, 215/27, 283/3, 221/10, 218/1, 56/2, 284, 325/1, 290, 215/17, 317, 58/3, 219/9, 55/2, 215/28, 356, 325/2, 332, 319/1, 297/1, 322/4, 294/1, 293/2, 221/9, 319/1, 1340/1, 246/40, 328, 215/20, 214/10, 321/2, 321/1, 215/10, 279/3, 215/12, 214/23, 226/27, 226/25, 226/30, 226/26, 61, 516/2, 953, 68, 406/4, 499/2, 389/2, 960/3, 474/2, 65, 588/3, 927/5, 1342/56, 508/8, 232/3, 1342/22, 1342/51, 402/1, 406/1, 394/1, 395, 397, 516/2, 443/1, 393, 954/1, 1342/17, 232/3, 951/2, 443/2, 952/1, 510/4, 504/2, 442/6, 954/2, 446/1, 442/4, 232/4, 1342/41, 496/4, 496/8, 67, 232/2, 389/1, 236/2, 186/8, 955/1, 406/12, 232/2, 388/6, 1342/32, 969/11, 927/6, 487, 400/1, 948/1, 493, 185/3, 63, 1291, 1342/30, 492, 517/6, 389/1, 406/15, 959/2, 60, 1342/55, 948/6, 62, 389/1, 516/1, 755/8, 1342/52, 1342/50, 438/1, 392/2, 186/2, 440/1, 446/16, 496/11, 504/3, 947/1, 508/7, 588/15, 438/2, 438/3, 437/1, 406/13, 1293/7, 504/7, 496/10, 398/1, 226/13, 947/1, 935/4, 504/9, 500/1, 390/1, 511, 399/1, 394/2, 510/1, 66/1, 406/14, 1391, 226/16, 504/8, 437/6, 502, 949, 508/6, 422/2, 508/9, 969/9, 515, 953, 486, 422/7, 394/3, 934/1, 69, 185/2, 441/4, 950, 497/2, 507/9, 1292, 388/7, 223/5, 500/2, 961/2, 952/2, 496/9, 241, 1290/4, 1344/2, 494, 223/11, 507/10, 187, 509/1, 504/6, 496/11, 482, 226/28, 483, 517/4, 392/1, 226/23, 226/29, 915/4, 914/3, k. o. 849.
55/1, 863/6, 922, 969/3, 929, 927, 56, 59/2, 863/2, 346/1, 342, 341/2, 63, 923/2, 862, 61, 65/5, 929, 924/2, 865/19, 864/1, 356, 358, 976/2, 1008/13, 929, 925/2, 899/9, 969/5, 961/54, 898/2, 353, 360, 61, 924/1, 341/1, 1008/12, 966/1, 344/1, 60, 65/6, 60, 64, 1011, 351, 863/1, 923/1, 357, 362/1, 924/1, 902/2, 351, 362/1, 924/1, 352/1, 976/7, 925/1, 363, 351, 863/4, 863/5, 67/1, 863/4, 928, 345/3, 53/3, 924/1, 53/7, 68, k. o. 850.
159/21, 158/93, 158/38, 72, 158/94, 159/22, 159/5, 158/98, 161/4, 96/77, 98/7, 158/95, 1374/11, 138/33, 129/3,133/6, 486, 158/56, 95/52, 133/2, 158/61, 492/1, 609/1, 161/1, 168/4, 158/62, 158/46, 483/12, 95/80, 92/7, 158/19, 96/2, 158/110, 92/3, 135/2, 158/97, 138/15, 92/1, 133/5, 168/3, 1374/6, 493/1, 92/9, 161/2, 162/8, 95/81, 483/4, 158/109, 158/59, 1374/16, 163/2, 96/4, 166/1, 163/1, 158/9, 135/1, 158/60, 96/18, 483/6, 1349/27, 158/106, 158/114, 133/5, 96/1, 161/6, 158/111, 158/112, 158/58, 158/55, 92/2, 96/8, 165, 158/7, 96/76, 1397, 1366, 158/48, 158/44, 133/4, 135/5, 1374/11, 158/104, 1396/1, 166/4, 483/8, 95/67, 106/1, 158/54, 158/53, 95/63, 483/9, 138/6, 96/1, 104/4, 118, 130/5, 96/78, 492/2, 165, 158/17, 158/50, 158/105, 135/3, 483/2, 158/52, 92/4, 158/108, 92/8, 161/5, 96/8, 158/103, 609/1, 95/68, 98/6, 493/1, 487/1, 138/34, 165, 129/7, 133/3, 161/3, 91/8, 135/4, 95/66, 163/3, 158/113, 95/64, 158/96, 1374/17, 158/51, 1374/11, 1374/9, 95/80, 167/1, 129/8, 158/64, 96/16, 96/40, 158/107, 130/6, 496, 96/16, 491, 159/1, k. o. 851.
1130/1, 959/2, 817/3, 853/2, 867/11, 810/3, 808/2, 959/9, 867/8, 866, 1130/1, 956/1, 832/28, 865/5, 863/5, 805, 837/23, 866, 867/9, 959/7, 854/16, 875, 832/28, 861/9, 872, 828, 1122/4, 959/1, 958/1, 963/2, 826/3, 863/6, 867/14, 808/1, 854/17, 867/15, 852/21, 1150, 875, 959/8, 1150, 817/4, 832/4, 832/22, 1150, 867/13, 870, 865/2, 865/1, 813, 959/10, 1151, 853/1, 867/2, 867/10, 863/5, 856, 936/1, 1102/1, 968/5, 937, 854/1, 852/20, 867/12, 863/6, 832/10, 864, 864, 826/3, 855/1, 1130/1, 963/4, 810/1, 942/1, *135, 810/3, 826/3, 958/2, 804/2, 865/4, 943/1, 999/2, 998/1, 81/1, 105/6, 994/3, 276/9, 1107/2, 90/2, 91/3, 991, 1108/5, 981, 1109/22, 139/1, 102/7, 101/3, 997/3, 996/13, 114/1, 1129/2, 5, 959/4, 90/2, 27/2, 12/4, 47/1, 1129/1, 42/3, 105/10, 47/2, 82/8, 983, 959/6, 997/2, 998/4, 39/1, 101/2, 996/14, 1109/21, 965, 969/6, 27/1, 959/3, 959/5, 799, 105/9, 101/1, 1002/11, 102/14, 91/4, 102/12, 138, 994/5, 105/7, 968/6, 1002/2, 104/1, 82/4, 105/11, 112/1, 12/4, 82/6, 135, 969/5, 102/13, 100/3, 82/7, 82/5, 81/1, 139/2, 988/2, 1002/3, 82/3, 99/1, 104/4, 800/3, 105/8, 111/1, 1109/23, 105/5, 994/4, 879/5, 276/9, 879/3, 90/3, 106, 110, 100/1, 39/1, 104/3, 82/1, 997/1, 82/2, 99/2, 968/7, 1001, 969/3, 134/1, 42/5, 879/1, 139/2, 100/2, 10/2, 982, 140, 994/2, 988/3, 987/1, 47/3, 102/17, 8, 1109/24, 969/4, 34/21, 879/4, 998/5, 139/2, 1111/3, 131/2, 133, 832/11, 942/2, 957/4, 937, 943/3, 942/3, 996/2, 985, k. o. 853.
688/9, 707/11, 1115/3, 674/1, 688/11, 707/9, 1114/2, 1114/1, 688/8, 372/2, 14/1, 371, 38/1, 370/2, 18/3, 372/1, 83/6, 39/1, 365, 364, 2950/40, 2956/1, 88, 689/1, 693/3, 695/1, 35, 84/2, 374/4, 367/1, 370/1, 705/2, 363/2, 366, 688/6, 692, 678, 40/1, 2950/39, 363/1, 85/2, 697, 38/1, 84/1, 38/2, 393, 362/1, 688/2, 2939/2, 36, 2970, 698, 695/2, 80/1, 2950/37, 89, 2950/2, 361/3, 2950/38, 85/1, 39/2, 83/4, 37, 18/4, 79/1, 19, 677, 22/1, 362/2, 1117/1, 361/5, k. o. 854.
5. člen 
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, občinskem glasilu SGlasnik ter na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).
Št. 350-0008/2018
Slovenj Gradec, dne 13. maja 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost