Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1733. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2021, stran 4692.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško na 22. seji dne 6. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 2/2021 
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 616/5, k.o. 1338 – Dobrova,
– parc. št. 2636/34, k.o. 1320 – Drnovo,
– parc. št. 2820/1, k.o. 1322 – Krško.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah parc. št. 616/5, k.o. 1338 – Dobrova in parc. št. 2636/34, k.o. 1320 – Drnovo vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Na nepremičnini parc. št. 2820/1, k.o. 1322 – Krško se izbriše zaznamba javnega dobra.
IV. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-3/2021-O507
Krško, dne 6. maja 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 
 
 

AAA Zlata odličnost